Ansatte

Bamsestua

Ida Johansen

Stilling: Fagarbeider

Tone K. Ekholt

Stilling: Avdelingsleder
948 55 228
trollemor3@hotmail.com

Rolf Gunnar Soli Jensen

Stilling: Førskolelærer
948 55 228
angelo.1907@yahoo.no

Astrid Ringsrud

Stilling: Vikar

Beata Niewiadomska

Stilling: Assistent

Kontor

Cathrine Hovelsen

Stilling: Styrer
900 89 240
styrer@hasle-barnehage.no

Nøtteliten

Astrid Ringsrud

Stilling: Vikar

Juliane Marie W. Hansen

Stilling: Barnehagelærer
953 03 983
julianewattum@hotmail.com

Sissel Renate Jensen

Stilling: Avdelingsleder
953 03 983
sirjens78@gmail.com

Morten Svartberget

Stilling: Fagarbeider
69 13 12 33
mortensvartberget@gmail.com

Synøve Nielsen

Stilling: Fagarbeider

Hilde S. Bjerke

Stilling: Assistent

Andre ansatte

Aileen Linder Sørby

Stilling: Renholder
69131233

Bjørn Kristiansen

Stilling: Vaktmester
69131233