April

April måned med solstrålene:

Endelig er våren her, og vi er nå mer ute enn i vinter. Noen dager er vi sammen med marihønene, andre dager er vi bare solstrålene. Så vi har fremdeles fokus på å dele i grupper.

Rammeplanen sier dette: Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arene for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både inne og ute.

Dette gjør vi ved at vi har ulike rom til ulike typer lek.

Ved uteleken er det veldig populært å huske. Her prøver de å klatre opp i husken selv og de hjelper hverandre med å gi fart. Sandkasselek er også veldig populært. Syklene er også spennende. Vi ser en gjeng som blir mer og mer selvstendige som ønsker å prøve og gjøre selv.

F.eks på puterommet har vi fokus på motorisk og tilpasset for herje-lek. Her er det madrasser, puter, sklie og ballbinge.

På fellesrommet har vi masse gulvplass, nettopp fordi de yngste barna er gulvets mestre. De trenger mye boltreplass. Her bruker vi rommet til samlinger, kjøkkenlek, balllek og heia-heia-lek. Og annen lek og samspill som barna viser utrykk for.

På avdelingen har vi blant annet bordaktiviteter, slik som tegning, nobbiperler, modelleire, pusslespill og formingsaktiviteter. Men også rollelek slik som dukker, hyttebygging, lesing, boklesing og annen lek eller aktivitet barna er opptatt av.

Solstrålene har blitt gode å trøste hverandre og vise omsorg på sin måte. F.eks at de henter smokkene til hverandre, koser og viser glede ovenfor hverandre da de kommer i barnehagen og når de er i lek. De hermer også etter hverandre og sier navna til de andre barna.

Rammeplanen sier: Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barna får mulighet til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

Marihønene

Marihønene er på full fart inn i rolleleken.  Vi har derfor egne lekegrupper for å gi barna ro og plass til å utfolde seg i leken. Personalet tar barnas insinativ og gir dem nye inntrykk i leken som de kan ta med seg videre. Vi ønsker også å gi barna felles opplevelser som de kan ta med seg inn i leken. Barna er også veldig opptatt av sang og dans for tiden. Derfor har vi hatt sang leker denne måneden. Marihønene har begynt å øve på 17. mai sanger. Vi har snakket litt om hvorfor vi feirer 17. mai.

Vi er også i full gang med å bli kjent med små og store på Bamsestua. Vi er på besøk inne og ute en gang i uken. Vi har sett at barna nå søker lekekamerater på tvers av avdelingene. Barna tar kontakt med voksne på Bamsestua for hjelp og kos. Vi er nå på god vei til å få en fin tilvenning på Bamsestua i høst. Vi fortsetter å besøke Bamsestua en gang i uken ut juni.

 

Planer for Mai

Denne måneden kommer vi til å ha en del 17. mai forberedelser. Selve dagen blir feiret 16. mai på Menighetssenteret. Vi kommer også til å gå på jakt etter vårtegn.Det har så vidt begynt å komme småkryp ute. Barna er veldig opptatt av dem. Vi har ett lite prosjekt om våren denne måneden. Vi skal også så gressløk denne måneden.

 

Generell informasjon

Nå har humler,fluer og lignende kommet. Det er fortsatt mange vogner som ikke har myggnetting.Husk å sjekke vognene til barna deres.

Fint om dere smører barna deres hjemme, så kan vi smøre dem senere på dagen.