September

Tilbakeblikk på august

Da har vi lagt august måned bak oss. Denne måneden har vi ønsket flere nye barn velkommen til oss. Så velkommen til Sturla, Thea, Tiril og Leah. Håper dere har hatt en fin tilvenning så langt. I september venter vi to nye barn før hele barnegruppen er komplett! 

Vi har delt barnegruppen vår inn i to grupper. De største barna som er født i 2016 kaller vi Marihønene. Barna som er født i 2017 og 2018 kaller vi Solstråler. Denne måneden har Marihønene vært mye ute. Vi har lekt ute på Nøtteliten og Bamsestua. Det har blitt noen turer på Menighetssenteret og også noen turer i skogen. Vi ser at det har vært godt for begge barnegrupper å få opplegg tilpasset til sine behov. Marihønene har vært ute for å oppleve og bruke grovmotorikken sin. Vi ser at barna har blitt veldig gode på å komme seg fram i ulendt terreng. Barna har så vidt begynt med rollelek. De leker ut blandt annet Bukkene Bruse. Her er det veldig spennende når trollet hopper fram. Barna veksler mellom å ønske å bli fanget og å gå ut av rollen når det blir litt for skummelt. Kort tid etterpå starter leken opp igjen.  

Vi ser at Marihønene veksler mellom å være stolte over sin nye posisjon som størst på avdelingen og ønsket om fortsatt være liten. Barna ønsker å klare selv ,samtidig som de blir veldig lei seg når ting ikke blir slik de vil. Vi ser også at barna tester hverandres grenser for å finne sin nye plass i gruppen, fra å være de yngste til å bli størst på avdelingen. 

Solstrålene har hatt tilvenning som sitt eneste fokus denne måneden. Det er viktig at vi alle kan bli kjent med hverandre slik at vi kan få en så god og trygg tilvenning som mulig. Dette kommer vi til å fortsette med å fokusere på i september, for å gjøre dem trygge her hos oss :)

 

 

September

September vil bestå i flere ulike aktiviteter, blant annet brannvernuke i uke 38, lekegrupper og lesegrupper der vi tilbyr alle barna å bli lest for hver uke. Solstrålene vil få kunne være med på noen av aktivitetene som er tilpasset deres egen alder og utvikling :) 

 

Generell informasjon: Vi mangler fortsatt noen samtykkeskjemaer. Fint om disse kan bli levert! Vi vil også informere om foreldremøte 20 september. 

 

Ellers ser vi frem til å bli mer kjent med nye barn og foreldre, samt å fortsette det gode samarbeidet med barn og foreldre i "Marihøna gruppa" :)