Mars måned

Tilbakeblikk på februar måned:

Språk:

Vi har brukt Februar måneden til å finne nye måter å hjelpe barnas språkutvikling på. Vi har brukt bordbrikker med bilder av forskjellige pålegg. Tanken bak bordbrikken har vært å hjelpe barna med lite språk til å fortelle hva de vil spise. Marihønene har brukt brikken som en ekstra hjelp for å fortelle hva de skal ha.Noen av barna bruker brikkene som memori og sier først hva de vil ha og finner bildene etterpå. Solstrålene peker med store smil på det de vil ha. Dersom de voksne velger feil, kikker de på brikken og peker på nytt. Det er tydelig at det er en ekstra hjelp for de små å peke og få vise hva de vil. 

Det har også vært populært med veggbøker og bilder ved stellebordet. De minste bruker bildene og bøkene som pekebøker, mens de større barna bruker dette som utgangspunkt for samtale med hverandre og voksne.  Vi trekker med oss språktreningen over i Mars måned

 

Selvstendighetstrening:

Siden de fleste av Marihønene skal begynne på Bamsestua til høsten, er det greit å begynne å øve på selvstendighetstrening. Barna har øvet på å smøre maten sin selv og øvet på av og påkledning. Vi har satt av god til til dette, og vi voksne hjelper til når barna trenger ekstra hjelp. Ettterhvert som barna begynner å få til mye på egenhånd kommer dere foreldrene til å høre at at barna vil "klare selv". Dersom det er mulig er det en god ide å sette av litt ekstra tid også hjemme for å la barna prøve litt på egenhånd. Siden øvelse gjør mester, trekker vi også med selvstendighetstrening over i Mars.

Vi har også markert Samedagen og feiret karneval denne måneden. Barna deltar med liv og lyst. Vi har mange barn som elsker musikk og dans. Når vi setter på musikk på avdelingen, slipper barna det de holder på med og springer inn for å danse. :)

Hva skjer i Mars

Vi fortsetter med vårt fokus på språk og selvstendighetstrening. Marihønene begynner også snart å gå på besøk til Bamsestua for å bli bedre kjent med små og store på avdelingen. En trygg voksen følger med barna bort til Bamsestua. Dette blir ca en time en gang i uken fram til sommerferien. Vi har gode erfaringer med å bruke god til på å bli kjent med Bamsestua. Når høsten kommer er barna godt kjent med de voksene som jobber på Bamsestua og har knyttet nye vennskap med barna på avdelingen.

I slutten av mars begynner vi også så smått med foreldresamtaler. Sissel har foreldresamtalene med Marihønene og Juliane har foreldresamtaler med Solstrålene.