September på Nøtteliten

Tilbakeblikk på august måned på Nøtteliten

Hei alle sammen. Nå er vi godt i gang med ett nytt barnehage år på Nøtteliten. I løpet av august har våre største barn nå begynt på Bamsestua. Selv om de nå føler seg veldig store,tar de fortsatt turen innom avdelingen på morgenen. Vi ønsker dem lykke til som nye Bamsebarn:) 

Vi har ønsket 6 nye barn velkommen til avdelingen vår. De fleste har allerede funnet seg godt til rette hos oss. Noen av barna trenger litt mere tid på å bli kjente og trygge på avdelingen. Vi setter alltid av god tid til å bli kjent med store og små på Nøtteliten. Vi ser på enkeltbarnet og prøver å tilrettelegge våre opplegg på best mulig måte. Vi jobber mye i smågrupper slik at barna bedre skal knytte gode relasjoner med barn og voksne hos oss.

Nå er hovedfokus på å bli kjent med barna og å få oversikt over deres rutiner. Barna sover og spiser til forskjellige tider. Noen har aldri sovet i vogn og må øve seg på det. Så langt det er mulig ønsker vi å videreføre barnas rutiner som de har hatt hjemme. Vi setter også av tid i september til tilvenning. Vi er nå blitt en full gruppe med barn. Det er 16 barn på Nøtteliten nå. I år er vi 6 jenter og 10 gutter. 

 

September

Vi har fokus på natur og uteliv på avdelingen. Vi kommer til å dele barna inn i smågrupper og gå på turer i nærområdet. For de aller minste kan det være nok å utforske skogholtet utenfor barnehagen. For toåringene våre ønsker vi å ta i bruk skogen og området rundt gapahuken vår. 

Vi kommer også til å ta med toåringene over på uteområdet til Bamsestua. Her finner barna utfordringer og aktiviteter tilpasset sitt nivå.

 

Generell informasjone

I høst kommer det til å skje mye med barnehagen vår. Vi har allerede flyttet garasjen.  Nå er snekrene godt i gang med å lage tak over plattingen vår. De neste månedene skal vi også få bygget nye garderober og pusset opp inne. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge på best mulig måte for barna. Vi informerer dere foreldre så godt vi kan når byggingen påvirker dere.Vi minner om at alle vogner må ha regntrekk. 

Juliane har nå gått ut i svangerskapspermisjon. Det vil komme en ny pedagog i hennes stilling fra september.