Generell info. på Nøtteliten.

I september begynner vi så smått å dele barna inn i mindre grupper. Vi ser at de minste barna på avdelingen fortsatt trenger litt tid til å bli ordentlig varme i trøyen hos oss. Derfor kommer de hovedsaklig til å være på barnehagens område. Vi venter med å gå turer med dem til oktober.

I år har vi ganske mange 2 åringer på avdelingen. Vi har valgt å dele dem i to grupper. På månedsplanen ser dere at vi har delt barna inn i gruppe 1,2 og 3. (Sissel legger ut en oversikt i hyllene til barna over hvordan gruppene er delt. )

Vi ønsker Lena- Marie velkommen til oss. Hun er ny pedagog på avdelingen og går i stilligen til Juliane i tiden hun er ute i svangerskaps permisjon.

Fint om dere ser over at barnet deres har minimum to skift i skiftekurven. Barnet skal også ha regntøy, tynn parkdress og gummistøvler i barnehagen. Vi minner om at alt tøy skal navnes. Vi har flere barn med like sko og lik skostørrelse. Disse kan også lett forveksles når de ikke er navnet.