Barns tilknytning i barnehagen

Nøtteliten arbeider med å skape en trygg og god tilknytning for nye barn som begynner på avdelingen. Vi støtter oss på  nyere forskning fra bla May Britt Drugli. Hun sier at de fleste barn trenger lengre tid enn de tre dagene som ofte settes av til å bli kjent i en barnehage. Når vi jobber med å skape gode følelsesmessige relasjoner mellom barn og de annsatte i barnehagen tar dette tid. Vi skal jo ikke bare bli godt kjent, men så godt kjent at vi kan utforske vår lille verden sammen. Vi voksne skal både være ett trygt fang å søke trøst hos, samtidig som vi skal være den trygge voksne som man bare trenger å ha i øyenkroken når barna finner noe spennende å utforske. Det er klart dette tar tid.

For oss voksne på avdelingen er det ikke så mange planer vi drar de små med på i denne tiden. Vi legger heller en trygg grunnmur sammen med barna som vi senere kan bygge videre på. Man må være trygg, før man kan begynne å uforske omverdenen og menneskene rundt seg. Når man er trygg kan man finne på små prosjekter sammen med barna. Vi har derfor ingen store planer for barna før vi kjenner at alle har fått en trygg tilknytning med oss voksne på avdelingen.