HØSTVINDU 1

Høsten går an å ta med seg inn også. Maxi-gruppa har, etter eget initiativ, laga høstvindu. Flott, ikke sant?? Det kommer garantert til å bli utvida ettersom tida går.