HØSTVINDU 2

Høsten går an å ta med seg inn også. Blå gruppe har pynta ett høstvindu. Flott, ikke sant??