November på Nøtteliten

Vi kommer til å ha fagområdet " kunst, kultur og kreativitet" som overskrift for denne måneden. Vi har satt av en del tid til å dele barna inn i Solstrålene og Marihønene. Vi har litt åpne planer for gruppene for å gi rom for at barna skal kunne komme med sine initiativ. Vi voksne prøver å se hva barna er mest opptatt av for tiden og la dette påvirke hvordan vi legger våre planer.

6. november ønsker vi alle besteforeldre velkommen til oss. Mere info. kommer.

11. november er det planleggingsdag. denne dagen er barnehagen stengt.