April

 

Denne måneden har vi fokus på fagområdet antall, rom og form. Vi øver på å telle og leter etter forskjellige former som for eksempel trekant, firkant og sirkel.

Samtidig har vi ett prosjekt om våren. Vi holder på å så reddiker og gleder oss til å se det spire og gro. Vi kommer også til å se litt etter insekter i tiden framover. Vi har allerede fått besøk av en liten larve til stor glede for de små.

Marihønene går på besøk til Bamsestua hver tirsdag  fra 9:30-10:30 for å bli litt bedre kjent med store og små der. Vi har gode erfaringer med å starte tidlig med tilvenningen for å få en god tilknytning . Det tar tid å skape gode følelsesmessige bånd mellom barn /barn og barn/voksne. Når høsten kommer og barna skal begynne på stor avdeling, blir det ingen stor overgang siden det meste er kjent og trygt.