VIKINGBESØK

I forbindelse med feiringa av at byen vår er 1000 år, fikk vi besøk fra den tiden. Barn og voksne hadde gleda seg til besøket - og det svarte så absolutt til forventningene.