Planer for Nøtteliten for Oktober

Denne måneden har vi fokus på barnet, familien og venner.

Nå har de fleste blitt trygge på avdelingen og har blitt mere nysgjerrige på barna rundt seg. De tar kontakt ved å etterligne det de andre barna gjør, herme etter lyder og ansiktsutrykk. Noen ganger er det nok med ett blikk som møtes av ett annet barn , så er leken i gang. For de største ser vi at de nye har brukt litt tid på å observere andre barn, før de plutselig er med i leken. 

 Vi ser også at barna har ett ønske å fortelle og vise noe til de andre barna . Her er det mye mamma og pappa som det snakkes om. Når dere henter roper barna til hverandre hvem som skal hentes. Derfor ønsker vi bilder som vi kan henge opp av familien slik at barna kan peke og vise andre barn og voksne hvem de er opptatt av. Noen ganger strekker ikke ordene til når de vil fortelle noe, da er det godt å kunne vise hva de mener.

Denne måneden skal vi feire Høsttakkefest/ FN dagen. Vi samler inn penger til Solsikkeaksjonen denne dagen. Vi ønsket også å ha et ekstra prosjekt denne måneden. Derfor ønsker vi å bygge opp om der vi ser at barn hjelper hverandre. Store hjelper små barn med støvler, eller ett lite barn finner en smokk til ett annet barn som er lei seg. Alle kan gjøre noe. Dette kommer vi til å vise fram på veggavis på Høsttakkefesten