Mai på Nøtteliten

Tilbakeblikk på April måned.

Denne måneden har vi fortsatt med å støtte opp om barnas lek. De voksne har veiledet barna i leken og prøvd å finne løsninger sammen med barna når leken stopper opp. Vi øver oss på å finne ut hvordan vi kan sette grenser og si stopp samtidig som at leken kan fortsette. Det kan være vanskelig for barna å fortsette der de slapp når det har oppstått en konflikt. Ofte blir det mange følelser som må snakkes om før vi kan fortsette å leke. Dette er sosial kompetanse på høyt plan.I leken forhandler barna med hverandre for å få feks leker de vil ha, de øver seg på små rolleleker der de tar forskjellige roller, de øver på å sette grenser for seg selv og andre og mye mere. Derfor synes vi voksne på avdelingen at leken er utrolig viktig. Gjennom leken lærer barna seg om seg selv og egne følelser og hvordan de skal samhandle med hverandre.Marihønene er i full gang med rollelek og suger til seg ideer fra barn på Bamsestua. Nå er det tydelig at Marihønene setter stor pris på våre besøk til Bamsestua. Noen av barna har ikke tid til å gå tilbake til Nøtteliten når det er på tide med lunsj. Vi kommer etterhvert til å være mer sammen med Bamsestua blandt annet på slutten av dagen framover. Da er vi felles ute på Nøtteliten.

Første del av april gikk med til påskeforberedelser. Vi snakket litt om påsken og sang påskesanger i samlingsstunden. Vi har hatt påskefrokost med stor deltagelse fra foreldre og søsken.Vi fikk til og med besøk av påskeharen som kom med egg til oss. Nok en gang ble Morten avslørt. Se der kommer Morten kanin jo! sa ett av barna. Etter påskeferien begynte vi så smått å øve litt på 17. mai sanger. Barna har allerede begynt å glede seg til denne dagen. Noen av barna husker en del fra feiringen i fjor. Vi har laget en begrepstavle i gangen der alle ideene fra barna om hva 17. mai er har kommet opp. Utrolig å se hva de tenker om denne dagen.

Mai måned 

Denne måneden jobber vi som sagt videre med leken. Det er mye øvelse over tid som gjør en forskjell. Vi kommer til å dele barna mere i grupper framover. Vi merker at det blir enda større forskjell på de minste og største barna på avdelingen i modning. Derfor deler vi nå opp turdagen i to dager slik at vi bedre kan finne utfordringer tilpasset barnas behov på tur.

 Ellers kommer vi til å snakke mye om 17. mai. Vi skal ha samlingsstunder og formingsaktiviteter der vi forbereder 17.mai.Vi feirer denne dagen på 16. mai. Denne dagen arrangeres av foreldrene og det kommer mere info om dette senere. 

Generell informasjon:

Barnehagen holder stengt disse datoene:

1. mai-  arbeidernes dag

17.mai- Norges nasjonaldag

25 mai- Kristi Himmelfartsdag

26. mai- Planleggingsdag