Oktober på Nøtteliten

Tilbakeblikk på September

I løpet av august og september har det begynt seks barn hos oss på Nøtteliten. Vi har brukt god tid på å bli kjent med hverandre. Vi ser nå at de fleste av de nye barna har knyttet seg til voksne på avdelingen som de søker til for kos og trøst. Barna begynner nå å bli mer opptatt av hva andre barn på avdelingen gjør og slipper seg løs i leken.  Det har vært litt sykdom på avdelingen som har gjort at noen av barna har fått to tilvenningsperioder  før de begynner å finne seg til rette på avdelingen.

De største barna på avdelingen har vært en del sammen med Bamsestua når de har vært ute. De har også vært på noen småturer i nærmiljøet. Vi har delt slik for best mulig å tilrettelegge for en god tilvenningsperiode for de nye samtidig som de store barna skal få opplevelser tilpasset dem.

Oktober

Denne måneden kommer vi til å gjøre høstaktiviteter.  Vi har samlingstunder med barna om hva høsten er, Vi skal ut på tur for å finne høsttegn og kommer til å ha formingsaktiviteter med barna. I den forbindelse ønsker vi oss små syltetøyglass eller lignende som vi skal bruke til å lage noe sammen med barna.

Vi har en kombinert høsttakkefest og fn dag 24. oktober. Denne dagen inviterer vi foreldre, søsken og besteforeldre til høstsuppe, kaker og galleri med barnas kunst. Vi samler inn penger til Solsikkeaksjonen denne dagen. Mere info. kommer senere.

I slutten av oktober og begynnelsen av november blir det foreldresamtaler. Sissel setter opp forslag til tider til samtaler som dere kan skrive dere på . Denne lappen blir hengt opp på utgangsdøren på Nøtteliten. Dersom dere ikke finner noen tidspunkt som passer, ta kontakt med Sissel , så finner vi en annen tid.

Alle foreldre har fått mail om dugnad. Alle som skal delta på dugnad har fått egne oppgaver.