Februar måned på Nøtteliten

Tilbakeblikk på Januar måned. 

Denne måneden har vi fått to nye barn som begynte hos oss. De ble godt mottatt av store og små Solstråler på Nøtteliten. Nå har de blitt gode og varme i trøyen og godt inkludert på vår minste gruppen. Solstrålene har vært noen få turer på Menighetssenteret der de har fått utfolde seg med hopp og sprett og lek. 

Solstrålene har også hatt maleaktivitet. Her var det spennende å bruke pensel og svamp. Men mest spennende var å smake på malingen og male på seg selv. I rammeplanen står det; barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunsteriske og kulturelle utrykk. Noen av barna var fort ferdig med aktiviteten, mens andre malte flere bilder. Her fikk barnet selv bestemme hvor lenge det ville holde på. Barna fikk gjennom denne aktiviteten tatt i bruk fantasien, kreativ tenking og få en skaperglede. Det virket som om barna fikk en storhet over eget produkt. 

Solstålene har også hatt en tegneaktivitet. Her var det mest spennende å smake på fargeblyanten.

Vi har også hatt fokus på sansemototikk. Vi har hørt på musikk, høy og lav lyd. Dette var litt skummelt, men litt moro samtidig. Vi har kjent på ulike overflater (inne på puterommet er det flere ulike teksturer på en vegg)  Vi har også brukt kroppen til hopping, kryping. Solstålene har også fått kjent på snø og den var kald. Denne måtte også selvfølgelig smakes på. Det var heller ikke så lett å bevege seg ute, så det ble en liten  tur. Vi satser på flere dager utendørs i februar. Sansene våre  er noe vi skal jobbe vidre med, og utforske de andre sansene vi har. 

 

Marihønene har vært veldig opptatt av den snøen som vi plutselig fikk. Vi har lekt ute på Bamsestua der vi prøvde ut akebakken. Rompeakebrett var vanskelig å ake med. Derfor endte vi opp med å bruke bæreposer isteden. Barna hadde bæreposene på utsiden av dressen, så var det bare å skli ned bakken. Etter noen forsøk fikk de fleste til dette. Ute på Nøtteliten har vi laget snø og sølekaker og ikke minst måtte dette rare hvite smakes på. Alle sanser har blitt tatt i bruk for å bli kjent med snø og is.  

Vi har også vært noen turer på Menighetssenteret der vi har lekt oss med hinderløype, musikk og rytmer og    Lego på grupperommet vårt i kjelleren. Vi har vært på tur i skogen og aketur i nærområder. Denne måneden har grovmotorikk vært i fokus for Marihønene. Men vi har også hatt eventyr og sang denne måneden i samlingsstundene. Bøker leser vi daglig. Da er det barna som henter bøker for å lese med oss voksne. Vi har akkurat påbegynt ett lite prosjekt på avdelingen som omhandler sko. Barna viser at de ønsker å fortsette med dette, så vi tar prosjektet videre over i februar. 

 

Februar måned

Denne måneden skal vi markere Samedagen og ha Karneval. Vi kommer til å ha litt formingsaktiviteter rundt dette. Vi ønsker også å fokusere mere på språk og bruker prosjektet vårt om sko til å fordype oss i noen begreper. Etterhvert som vi jobber med prosjektet setter vi opp bilder på vinduet inne på avdelingen. Vi ser også at store og små på avdelingen trives med å være i mindre grupper. Vi begynner også med grupper på tvers av alder og modning en dag i uken. Da har vi tre overskrifter på gruppene: motorikk, språk og kreativitet.  Barna blir ikke satt på faste grupper denne dagen, vi ser heller ann hva barna liker å gjøre. De andre dagene fortsetter vi med å være delt inn i Marihøner og Solstråler. Gruppene har en dag hver seg på Menighetsenteret der det blir fokus på blandt annet grovmotoriske lek og musikk. Vårt fokus på språk kommer også fram i hverdagen gjennom samlingsstunden med sanger og eventyr, vi leser bøker og bruker språket aktivt til å sette ord på hverdagen til barna. 

 

Generell informasjon.

Vi ønsker oss sko i forskjellige størrelser til prosjekter vårt. Dersom dere har noen sko dere tenker ville passe, tar vi gjerne imot dem. 

Vi gratulerer Helmer med 2års dagen 9. Februar.