Mars måned på Nøtteliten.

Mars måned på Nøtteliten.

 

Tilbakeblikk på februar måned

Denne måneden har vi hatt ett prosjekt på avdelingen som omhandler sko.Vi har sammenlignet størrelser på de forskjellige skoene. Barna har forsket på begreper som stor og liten. De største barna har lett etter to like sko, mens de minste var mere opptatt av å ha en sko på hver fot. Etterhvert fant vi nye måter å bruke skoene på. Solstrålene lurte på hvor mange leker vi kunne gjemme oppe i skoene. Det ble en slags borte  titt-tei lek som barna gjentok flere ganger. Marihønene fant nye bruksområder for den største svarte skoen. Den ble både til en båt som kjørte rundt med en liten bamse og ett lite hus som bamsen kunne bo i.Her var det bare fantasien som satte grensene.

Vi jobber mye med å dele oss inn i mindre grupper. Vi deler oss både etter alder og etter modning. Vi har også begynt med egne lekegrupper. Vi ser at Marihønene nå er inne i en periode der de øver seg på en begynnenede rollelek. Da er det mye nytt å lære seg for å opprettholde en god lek. Vi jobber med å gi barna ett felles utgangspunkt for hvordan forskjellige leker kan lekes. Det er for eksempel ikke alle som vet hvordan man leker en butikklek. De voksne på avdelingen veileder barna i leken. Barna øver også mye på å dele og å samarbeide i en slik type lek. Vi ser at flere barn har tatt med seg tips fra slike leker som de bruker videre når de leker med andre barn.Vi fortsetter med lekegrupper i mars. Vi jobber også med å sette ord på barnas følelser. Dette gjør vi fordi vi ser at når barna har gode begreper innenfor dette og kan sette ord på hvordan de føler seg for eksempel når de er uenige med en venn, vil dette forebygge konflikter mellom barna.

 

Planer for mars måned

 

Denne måneden har vi påskeforberedelser på avdelingen. Vi skal ha påskeverksted. Vi snakker litt i samlingsstund om påsken og synger påskesanger. Torsdag 22. Mars har vi påskefrokost med foreldrene.

Denne måneden skal vi også markere barnehagedagen 13.mars. Temaet for dagen er la meg skape. Barnehagen skal ha et felles formingsprosjekt som vil bli vist fram denne dagen. 

 

Mars måned har vi også fokus på følelser. Vi bruker vennebokserien og snakker om forskjellige følelser med barna. Vi bruker også her og nå situasjoner med barna for å snakke om hvordan barna føler seg når de er sint, glad og lignende.

 

 

Generell informasjon

22. Mars påskefrokost/foreldrefrokost

28. Mars. Denne dagen stenger barnehagen kl 12:00.

Påskeferie i barnehagen 29,30 mars og 2. April.