Marihønene på Nøtteliten begynner med tilvenning på Bamsestua.

Hasle barnehage ønsker å sikre gode overganger når barn går over fra liten til stor avdeling. Derfor begynner vi allerede i april å gå på besøk med våre 2015 barn en gang i uken til Bamsestua. Vi vet av erfaring at små besøk fordelt over en lengre tidsperiode gir barna den tiden de trenger til å bli godt kjent og trygg på en ny avdeling. Vi bruker tiden etter frokost fram til lunsj på tirsdager til dette. Barna går da på besøk sammen med voksne fra Nøtteliten.