Velkommen til Hasle barnehage

Hasle barnehage er en privat barnehage med 2 avdelinger, en 0-3 års avdeling og en 3-5 års avdeling.

Barnehagen eies og drives av Hasle Menighetssenter.