Velkommen til Hasle barnehage AS

Hasle barnehage AS er en privat barnehage med 2 avdelinger, en 0-3 års avdeling og en 3-5 års avdeling.

Barnehagen eies og drives av Hasle Menighetssenter.