Samspill med naturen.

Barnehagen ligger i flotte omgivelser med skogen som en del av nærmiljøet.

Skogen er et av barnehagens mange rom, der vi kan være i samspill med naturen. Vi får kunnskap og forståelse for den gjensidige avhengigheten, og hvordan skaperverket henger sammen.