Mat og måltider i Hasle barnehage

Hasle barnehage tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Mat og måltider er en sentral del av den daglige virksomheten i barnehagen, og måltidene utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold. Hasle barnehage er ikke en sukkerfri barnehage, men arbeider bevisst og målrettet med å begrense sukkerinnholdet ut fra anbefalinger og retningslinjer.

Vi har fokus på;

  • variert og sundt kosthold.
  • at det settes av god tid til hvert måltid - barna skal få nok tid til å spise seg mette og ha mulighet til dialog og samspill mellom barn-barn og barn-voksne.
  • god hygiene og gode matrutiner.

Vi serverer 3 måltider pr dag, 2 brødmåltider + melk/vann og 1 fruktmåltid + vann. Det tilbys grønnsaker til både brødmåltidene og fruktmåltidene. 

Vi har en kjøkkenansvarlig som forbereder og lager varm lunsj i barnehagen en dag pr.uke. Informasjon om hva slags rett og tilbehør som har blitt servert, legges ut på tavla i etterkant. 

Kaker, is, saft o.l. kan serveres ved høytider og spesielle anledninger i begrenset og tilpasset mengde.