Årsplan og vedtekter

Barnehageåret starter 15.08.23 og avsluttes 14.08.24:

  • 5 planleggingsdager - 15.-16.august, 17.november, 1.mars og 10.mai. Bhg er da stengt.
  • Søknadsfrist for barnehageplass er 1.mars
  • Barnehagen har feriestengt uke 29 og 30
  • 15.juli-14.august er betalingsfri måned

Viktige dokumenter:

Årsplan Hasle barnehage 2023-24

Vedtekter Hasle barnehage AS - 19.09.23

Infohefte 23-24 - Velkommen til Hasle barnehage

Virksomhetsplan Hasle menighetssenter