Velkommen til Hasle barnehage - årsplan og vedtekter

Barnehageåret starter 15.08.20 og avsluttes 14.08.21:

  • 5 planleggingsdager - 17. og 18. august, 13.november, 4.januar og 14.mai. Bhg er da stengt.
  • Søknadsfrist for barnehageplass er 1.mars
  • Barnehagen har feriestengt uke 29 og 30
  • 15.juli-14.august er betalingsfri måned

Viktige dokumenter:

Årsplan Hasle barnehage 2020-2021

VEDTEKTER FOR HASLE BARNEHAGE

Infohefte velkommen til Hasle barnehage

Virksomhetsplan Hasle menighetssenter