Velkommen til Hasle barnehage - årsplan og vedtekter

Barnehageåret starter 15.08.22 og avsluttes 14.08.23:

  • 5 planleggingsdager - 15. og 16. august, 16.november, 2.januar og 19.mai. Bhg er da stengt.
  • Søknadsfrist for barnehageplass er 1.mars
  • Barnehagen har feriestengt uke 29 og 30
  • 15.juli-14.august er betalingsfri måned

Viktige dokumenter:

Årsplan Hasle barnehage 2022-23

VEDTEKTER FOR HASLE BARNEHAGE

Infohefte 2022-23- Velkommen til Hasle barnehage

Virksomhetsplan Hasle menighetssenter